ŽSG nacionalni tim

 • Benčinić Ira

  Rođena:
  27. listopad 2002.
  Klub:
  GK Rijeka
  Disciplina:
  Višeboj
 • Božanić Marina

  Rođena:
  14. rujna 2001.
  Klub:
  GK Marjan
  Disciplina:
  Višeboj
 • Đerek Ana

  Rođena:
  04. rujna 1998.
  Klub:
  GK "Marjan“ Split
  Disciplina:
  Višeboj, preskok, tlo
 • Kajić Ema

  Rođena:
  9. ožujka 1996.
  Klub:
  ŽGK Vita Rijeka
  Disciplina:
  Višeboj, preskok
 • Koljanin Karmen

  Rođena:
  30. travnja 1997.
  Klub:
  GK "Marjan“ Split
  Disciplina:
  Višeboj, preskok, ruče, greda, tlo
 • Kranželić Dora

  Rođena:
  21. rujna 2000.
  Klub:
  ZTD Hr. Sokol
  Disciplina:
  Višeboj
 • Madir Dina

  Rođena:
  20. svibnja, 1995.
  Klub:
  GK "Marjan“ Split
  Disciplina:
  Višeboj, preskok, ruče, greda, tlo
 • Poščić Ana

  Rođena:
  24. studenog 1998.
  Klub:
  GK Rijeka
  Disciplina:
  Višeboj
 • Vrsalović Jana

  Rođena:
  8. kolovoza 2000.
  Klub:
  GK Rijeka
  Disciplina:
  Višeboj
 • Zelčić Tina

  Rođena:
  21. listopad 2002.
  Klub:
  ZTD Hr. Sokol
  Disciplina:
  Višeboj